Dr. Yao Sheng-Fa

Dr. Yao Sheng-Fa

Plastic Surgery
Languages
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin

Dr. Yao Sheng-Fa

Attending Physician

Qualification
  1. Doctor of Medicine (M.D.) - China Medical University, Taiwan
Professional Experience
  1. Attending of Plastic Surgery, Chang Gung Hospital, Kaohsiung, Taiwan
  2. Attending of Plastic Surgery, E-Da Hospital, Taiwan
Professional Membership
  1. Member of Plastic and Reconstructive Surgical Association R.O.C., China
  2. Member of Taiwan Society of Aesthetic Plastic Surgery (TSAPS)