Dr. Tai Ken Joe

Dr. Tai Ken Joe

Pergigian
Bahasa-bahasa
  • Inggeris
  • Melayu
  • Mandarin

Dr. Tai Ken Joe

Dental Surgeon

Kelayakan
  1. Bachelor of Dental Surgery (BDS) - Mahe Institute of Dental Sciences & Hospital, India
Badan Berdaftar Profesional
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 5477)
Erufu Care, yang dikenali sebagai MyDoc Asia sebelum ini.