Dr. Tai Ken Joe

Dr. Tai Ken Joe

Pergigian
Bahasa
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr. Tai Ken Joe

Dental Surgeon

Kualifikasi
  1. Bachelor of Dental Surgery (BDS) - Mahe Institute of Dental Sciences & Hospital, India
Pendaftaran Profesional
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 5477)
Erufu Care, yang dikenal sebagai MyDoc Asia sebelumnya.