Apa yang doktor katakan tentang Erufu Care

Dr Ng Chong Guan

MYDOC membekalkan saluran yang profesional dan boleh diharapkan bagi sesiapa yang mencari perkhidmatan psikiatri. Keistimewaan yang lain termasuklah ia meyokong berbilang bahasa.

Dr K.S. Heng

MYDOC merupakan saluran yang bagus bagi mempromosikan perkhidmatan kami. Oleh yang demikian, klinik kami lebih dikenali oleh orang ramai. Ia juga menyediakan perkhidmatan yang baik, efisien, dan sopan serta menyelesaikan masalah dengan cekap. Ia adalah laman web yang baik.

Dr Tristan Tan

MYDOC telah menyumbangkan pihak kami banyak peluang dengan menyampaikan perkhidmatan dan rawatan kami kepada pesakit yang berkenaan. Ia merupakan platform enjin carian yang bagus di mana pesakit dapat mengumpul informasi yang diperlukan secara tepat. Perkhidmatan yang disediakan adalah sangat baik! Wakil daripada MyDoc Asia juga telah memberi layanan yang profesional dan sopan, memberi maklumat terkini dari semasa ke semasa, beroperasi dengan industri kami yang terkini, dan menyasarkan pelanggan kami.

Dr. Elson Chee Chern Shiung

MYDOC menyediakan platform yang interaktif bagi menjalin hubungan antara professional penjagaan kesihatan dan pesakit. Ia memudahkan pesakit dalam pencarian klinik/pembekal penjagaan kesihatan yang berkenaan. Laman web yang menyokong berbilang bahasa ini telah menjadikan MYDOC cemerlang berbanding dengan sebegini pembekal perkhidmatan yang lain. Kerja yang mengagumkan dan teruskan usaha ini!

Dr. Kavin Tan Ming Yaw

MYDOC merupakan laman web yang efektif dan efisien yang dapat merapatkan perhubungan antara pesakit dan klinik. Ia juga menyokong 3 bahasa utama yang terdapat di Malaysia (Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, dan Bahasa Melayu), di mana amat berguna dalam kalangan rakyat Malaysia. Selain itu, susulan terhadap pesakit melalui MYDOC Care Team merupakan langkah yang berkesan bagi mengurangkan jurang antara pesakit dan pembekal penjagaan kesihatan.

Dr Aric Chong Kah Wai

MYDOC merupakan platform yang mudah dalam pencarian klinik perubatan dan pergigian di Malaysia. Ia telah membantu pesakit ke klinik yang berdekatan dan mengizinkan pesakit untuk membuat perbandingan dari segi rawatan di antara klinik yang berlainan. Platform yang disediakan amat kemas dan mudah digunakan. MYDOC yang banyak membantu ini telah digemari oleh kebanyakan pesakit saya. Sangat disyorkan!

Dr Zaharuddin Rahmat @ Mohd.Rawi

MYDOC menyediakan perkhidmatan yang sangat baik & profesional kepada doktor, klinik & pesakit. Laman web ini bertindak sebagai pentadbir untuk klinik saya kerana memudahkan saya berhubung dengan pesakit saya dan juga memberi tindak balas. Ia memang mengurangkan beban saya dari segi perkhidmatan terhadap pelanggan & yang berkenaan dengan pemasaran. Memang boleh dikatakan bahawa MYDOC kini adalah sebahagian daripada klinik saya.

Dr Teh Leok Hui

Saya pernah menyenaraikan klinik dan perkhidmatan saya di laman web lain tapi tidak berhasil langsung. Pada mulanya, saya ragu-ragu dengan kebolehan mereka dan memberitahu MyDoc bahawa saya tidak mempercayai perkhidmatan demikian lagi atas pengalaman yang pernah dilalui. Akan tetapi, selepas pihak MyDoc membentangkan perkhidmatan mereka yang nampak berlainan dalam kalangan laman web lain, saya membuat keputusan untuk memberi peluang kepada mereka. Tidak dapat dinafikan bahawa MyDoc memang telah memudahkan saya berhubung dengan pesakit saya. MyDoc bukan sahaja membimbing pesakit ke klinik saya tetapi juga memastikan pesakit adalah puas hati terhadap perkhidmatan klinik. MyDoc, seperti Pengurus klinik saya. Saya gembira dengan hasil daripada laman web dan perkhidmatan MyDoc. Bagus sekali, MyDoc.