Dr. Tan Kuan Ming

Dr. Tan Kuan Ming

Pergigian
Bahasa-bahasa
  • Inggeris
  • Melayu
  • Mandarin

Dr. Tan Kuan Ming

Doktor Gigi

Kelayakan
  1. Bachelor of Dental Surgery (BDS) - University of Malaya, Malaysia
Badan Berdaftar Profesional
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 6326)
Keahlian Profesional
  1. Member of Royal College of Surgeons of Edinburgh
Erufu Care, yang dikenali sebagai MyDoc Asia sebelum ini.