Dr Philip George

Dr Philip George

Psikiatri
Bahasa-bahasa
  • Inggeris

Dr Philip George

Pakar Perunding Psikiatri & Penyalahgunaan Bahan Psikiatri

Associate Professor Dr Philip George merupakan Pakar Perunding Psikiatri dan Pakar Ketagihan. Beliau kini Associate Dean di Sekolah International Medical University (IMU). Beliau adalah ahli jawatankuasa Persatuan Perubatan Ketagihan Malaysia dan Persatuan Penuaan Sihat Malaysia, dan juga sebagai Penolong Setiausaha Persatuan Alumni Manipal Malaysia. Beliau adalah ahli Akademi Perubatan, Persatuan Psikiatri Malaysia dan Kesihatan Mental Malaysia Persatuan. Kawasan klinikal kepentingan berada, Gangguan Dewasa Mood, Penyalahgunaan Bahan, Gangguan Kebimbangan dan Pengurusan Tekanan .

Pelantikan beliau sebelum ini termasuk Pakar Staf di Program Alkohol & Ubat (Hospital Canberra), dan Pakar Staf, AKTA Kesihatan Mental di Canberra, Australia. Beliau juga merupakan Pakar Perunding Psikiatri dan Ahli Team, Perkhidmatan Kesihatan Mental Pembaharuan jawatan Tsunami, Aceh, Indonesia melalui Asia Bank pembangunan.

Kelayakan
  1. Sarjana Muda Perubatan, Sarjana Muda Pembedahan (MBBS) - Universiti Mangalore, Malaysia
  2. Sarjana Perubatan dalam Psikiatri - Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Badan Berdaftar Profesional
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 27992)
  2. National Specialist Register (NSR), Malaysia (No. 125231)