Dr. Mandy

Dr. Mandy

Perubatan Dalaman
Bahasa-bahasa
  • Kantonis
  • Inggeris
  • Hokkien
  • Melayu
  • Mandarin

Dr. Mandy

Pakar Perubatan

Dr. Mandy memulakan perjalanan pengajian dalam bidang  perubatan pada tahun 2008 di Universiti Sains Perubatan Asia. Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Perubatan pada tahun 2013 dengan cemerlang dalam Laporan Pengurusan Klinikal dan meluluskan MJDF RCS (Eng) Bahagian 1 pada Mac 2015.

Beliau kemudiannya berkhidmat dalam perkhidmatan wajib di Kedah dan menjalani latihan di Hospital Perubatan Sungai Petani, Hospital Perubatan Alor Setar, Klinik Perubatan Sungai Petani, Klinik Pakar Perubatan di Bakar Arang & Klinik Perubatan Merbok, Kedah.

Dr. Mandy berpengalaman dan bersemangat dalam semua aspek penjagaan kesihatan. Beliau juga telah mengikuti kursus asas dan pendahuluan dalam Perubatan oleh Akademi Perubatan.

Beliau adalah ahli aktif Persatuan Perubatan Malaysia dan Persatuan Doktor Malaysia. Beliau juga sepenuhnya berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia.

Dr. Mandy merawat penjagaan kesihatan masyarakat umum. Beliau sering berbicara tentang penyelenggaraan kesihatan di pelbagai sekolah untuk meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan. Beliau percaya bahawa apabila kecuaian berlaku, akan berlaku masalah pada kesihatan masyarakat. 


List of related clinics/medical centers: