Dr. Zen

Dr. Zen

Perubatan Dalaman
Bahasa-bahasa
  • Kantonis
  • Inggeris
  • Hokkien
  • Melayu
  • Mandarin

Dr. Zen

Doktor Perubatan

Dengan sifat yang penyayang, Dr. Zen adalah salah seorang daripada Doktor Perubatan yang mempunyai minat dalam Perubatan.

Beliau mendapat kelulusan dari Universiti Perubatan sebagai salah seorang mahaswisa yang cemerlang pada tahun pengajiannya iaitu 2010, Dr. Zen turut mendapat gelaran Persekutuan (Fellowship title) dari Akademi Perubatan Asia Pasifik pada 2012 dan Ahli Lembaga dari Persatuan Perubatan Antarabangsa [IAOI] pada 2015. Kini, beliau sedang menghabiskan Master Sains dalam Perubatan dari Universiti Perubatan, Frankfurt, Jerman.

Kini, Dr Zen ialah seorang ahli lembaga dari Persatuan Perubatan Malaysia. Sikap penyayangnya mengalakkan beliau untuk memberi perkhidmatan perubatan yang percuma di perkampungan kecil di Myanmar, Cambodia dan Indonesia.

Misi Dr. Zen adalah untuk memastikan semua orang dapat memberikan senyuman yang berkeyakinan dan gembira menikmati kehidupan mereka. Beliau menawar perkhidmatan perubatan dan pendidikan yang paling tinggi dan berkualiti.

Kelayakan
  1. Pakar Gineonkologi Bersijil (CGO) Malaysia

List of related clinics/medical centers: