Dr. Ng Wing Kee

Dr. Ng Wing Kee

Pergigian
Bahasa-bahasa
  • Inggeris
  • Melayu
  • Mandarin

Dr. Ng Wing Kee

Doktor Gigi

Kelayakan
  1. Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (BDS) - Universiti Malaya, Malaysia
Badan Berdaftar Profesional
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 2601)