Dr Kee Yong Seng

Dr Kee Yong Seng

Estetik Kecantikan
Bahasa-bahasa
  • Kantonis
  • Inggeris
  • Melayu
  • Mandarin

Dr Kee Yong Seng

Doktor Perubatan Estetik

Dr Kee Yong Seng berkelulusan dari Universiti Sains Malaysia dengan Ijazah dalam Perubatan. Dr Kee ialah seorang LCP (Letter of Credentialing & Privileging) Pengamal Perubatan Estetik yang bertauliah di Malaysia.

Kelayakannya termasuklah Diploma dalam Perubatan Estetik dari American Academy of Aesthetic Medicine, Diploma dalam Penjagaan Utama Dermatologi dari Institut Dermatologi Bangkok dan Sijil Siswazah Dermatologi dalam Penjagaan Utama dari Academy of Family Physicians Malaysia.

Dr Kee Yong Seng merupakan ahli kepada Persatuan Anti Penuaan, Estetik & Penjanaan Semula Perubatan Malaysia (SAAARMM) dan American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM).

Kelayakan
  1. Kedoktoran Perubatan (M.D.) - Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
  2. Diploma Perubatan Estetik - Akademi Perubatan Estetik Amerika (AAAM)
  3. Diploma Dermatologi Penjagaan Primer - Institute of Dermatology Bangkok
Badan Berdaftar Profesional
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 39710)
Keahlian Profesional
  1. Ahli, Persatuan Anti-Penuaan, Perubatan Estetik & Penjanaan semula Malaysia (SAAaRM)
  2. Ahli, Akademi Perubatan Estetik Amerika (AAAM)