Dr. Chen Da-Jeng

Dr. Chen Da-Jeng

Pembedahan Plastik
Bahasa-bahasa
  • Inggeris
  • Hokkien
  • Mandarin

Dr. Chen Da-Jeng

Pakar Perunding Pelawat

Kelayakan
  1. Doctor of Medicine (M.D.) - Taipei Medical University, Taiwan
Pengalaman Profesional
  1. Attending doctor, The Plastic Surgery of the Taipei Medical University Hospital
  2. Attending doctor, Larry’s Plastic Clinic
Keahlian Profesional
  1. Member of International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)
  2. Member of Taiwan Society of Aesthetic Plastic Surgery (TSAPS)
  3. Member of Taiwan Society of Plastic Surgery (TSPS)
Erufu Care, yang dikenali sebagai MyDoc Asia sebelum ini.