Dr. Bernard Low Eu San

Dr. Bernard Low Eu San

Pergigian
Bahasa-bahasa
  • Kantonis
  • Inggeris
  • Hokkien
  • Melayu
  • Mandarin

Dr. Bernard Low Eu San

Doktor Bedah Mulut

Kelayakan
  1. Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (BDS) - Universiti Misi Vinayaka, India
  2. Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (BDS) - Kolej Pergigian Antarabangsa Penang, Malaysia
Badan Berdaftar Profesional
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 6989)
Keahlian Profesional
  1. Ahli, Persatuan Pergigian Malaysia (MDA)