Dr Vanessa Leow

Dr Vanessa Leow

Medikal Estetik
Bahasa
  • Cantonese
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr Vanessa Leow

Dokter Estetika Medis

Dr. Vanessa Leow adalah seorang dokter berkualifikasi tinggi yang berkelulusan dari Universitas Malaya dengan gelaran Sarjana Kedokteran dan Sarjana Operasi (MBBS). Beliau juga memegang Sertifikat Pengobatan Estetika yang diakreditasi oleh Akademi Pengobatan Estetika Amerika (AAAM). Selain itu, beliau sekarang menjadi calon pascasarjana untuk Sijil Graduan dalam Dermatologi untuk Penjagaan Kesihatan Primer oleh Akademi Perubatan Keluarga Malaysia.

Kualifikasi
  1. Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBBS) - University of Malaya, Malaysia
  2. Certificate in Aesthetic Medicine - American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
  3. Postgraduate Candidate for the Graduate Certificate in Dermatology for Primary Care Physician - Academy of Family Physicians of Malaysia
Pendaftaran Profesional
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 54114)
Erufu Care, yang dikenal sebagai MyDoc Asia sebelumnya.