Dr Jonathan Khoo Tze Sen

Dr Jonathan Khoo Tze Sen

Medikal Estetik
Bahasa
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr Jonathan Khoo Tze Sen

Dokter Estetika

Semua orang layak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kecantikan dan penampilan mereka, dan tetap percaya diri pada diri mereka sendiri!

Kualifikasi
  1. Doctor of Medicine (M.D.) - University of Science Malaysia, Penang, Malaysia
Pendaftaran Profesional
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 52514)
Erufu Care, yang dikenal sebagai MyDoc Asia sebelumnya.