Dr. Gan Wei Chien

Dr. Gan Wei Chien

Pergigian
Bahasa
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr. Gan Wei Chien

Dokter Gigi

Kualifikasi
  1. Bachelor of Dental Surgery (BDS) - University of Malaya, Malaysia
Pendaftaran Profesional
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 4847)
Erufu Care, yang dikenal sebagai MyDoc Asia sebelumnya.