Dr Sim Bee Khim

Dr Sim Bee Khim

医学美容/微整形
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Sim Bee Khim

医学美容/微整形医生

青春美丽是大家共同的梦想。通过医学美容,美丽不再是梦想。

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 马六甲马尼帕尔医学院
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 49813)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia