Dr. Sia Nin

Dr. Sia Nin

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Sia Nin

牙医

医疗专业资格
  1. Doctor of Dental Surgery - National University of Malaysia (UKM)
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 5312)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia