Dr. Semantha Chia

Dr. Semantha Chia

医学美容/微整形
皮肤科
语言
 • 广东话
 • 英语
 • 福建话/闽南语
 • 马来语
 • 华语
 • 潮州话

Dr. Semantha Chia

医学美容医生

医疗专业资格
 1. Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS/MB ChB/MB BCh/MB Bchir/BMBS) - Melaka-Manipal Medical College, Malaysia
 2. Certificate in Aesthetic Medicine - American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
医疗专业注册
 1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 59589)
专业会员
 1. Member of American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
 2. Member of Malaysian Medical Association (MMA)
医生位址

5.0 基于 4 个评论
医生时间表
星期日:
10:00 - 20:00
星期一:
10:00 - 20:00
星期二:
10:00 - 20:00
星期三:
10:00 - 20:00
星期四:
10:00 - 20:00
星期五:
10:00 - 20:00
星期六:
10:00 - 20:00
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia