Dr. Rency Daniel

Dr. Rency Daniel

家庭医学
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 印度语

Dr. Rency Daniel

全科医生 / 家庭医生

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 印度芒格洛尔大学
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 34243)
医生位址

4.9 基于 5 个评论
医生时间表
星期日:
09:00 - 21:00
星期一:
09:00 - 21:00
星期二:
09:00 - 21:00
星期三:
09:00 - 21:00
星期四:
09:00 - 21:00
星期五:
09:00 - 21:00
星期六:
09:00 - 21:00