Dr. Moses Ng

Dr. Moses Ng

医学美容/微整形/抗老化
皮肤科
语言
  • 英语
  • 华语

Dr. Moses Ng

医学美容医师

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - London
奖誉与认可
  1. Roxburg and Henry Silverman Prize in Dermatology, London 2006
医生位址