Dr Loo Keng Shien

Dr Loo Keng Shien

医学美容/微整形
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Loo Keng Shien

医学美容/微整形医生

通过医学美容技术,提升患者的整体外观,让他们看见理想的自己并感到快乐,是我的愿望。

医疗专业资格
  1. 医学博士 - 马来西亚国民大学(UKM)
  2. 医学美容科文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)

List of related clinics/medical centers: