Dr. Chong Sze Yin

Dr. Chong Sze Yin

牙科
语言
  • 广东话
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Chong Sze Yin

牙科外科医生

医疗专业资格
  1. 牙外科博士 - 马来西亚国民大学(UKM)
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 9482)
专业会员资格
  1. 会员,马来西亚牙科协会(MDA)
医生位址

5.0 基于 112 个评论
医生时间表
星期日:
09:00 - 18:00
星期一:
13:00 - 21:00
星期二:
09:00 - 18:00
星期三:
13:00 - 21:00
星期四:
09:00 - 18:00
星期五:
Off
星期六:
09:00 - 18:00