Dr. Brendon Chong Khye Chiat

Dr. Brendon Chong Khye Chiat

医学美容/微整形
皮肤科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Brendon Chong Khye Chiat

医学美容医师

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 马来西亚国际医药大学 (IMU)
  2. 马来西亚医学美容证书课程(MAC) - 马来西亚美容医疗解决方案 (EMS)
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 66258)
医生位址

4.7 基于 198 个评论
医生时间表
星期日:
10:00 - 18:00
星期一:
10:00 - 19:00
星期二:
10:00 - 19:00
星期三:
10:00 - 19:00
星期四:
10:00 - 19:00
星期五:
10:00 - 19:00
星期六:
10:00 - 18:00

4.7 基于 183 个评论
医生时间表
星期日:
10:00 - 18:00
星期一:
10:00 - 19:00
星期二:
10:00 - 19:00
星期三:
10:00 - 19:00
星期四:
10:00 - 19:00
星期五:
10:00 - 19:00
星期六:
10:00 - 18:00

4.7 基于 197 个评论
医生时间表
星期日:
10:00 - 18:00
星期一:
10:00 - 19:00
星期二:
10:00 - 19:00
星期三:
10:00 - 19:00
星期四:
10:00 - 19:00
星期五:
10:00 - 19:00
星期六:
10:00 - 18:00

4.9 基于 26 个评论
医生时间表
星期日:
10:00 - 18:00
星期一:
10:00 - 19:00
星期二:
10:00 - 19:00
星期三:
10:00 - 19:00
星期四:
10:00 - 19:00
星期五:
10:00 - 19:00
星期六:
10:00 - 19:00