Dr Beh Gim Seng

Dr Beh Gim Seng

医学美容/微整形
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Beh Gim Seng

医学美容/微整形医生

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学(JNU)
  2. 医学美容科文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
  3. 医学美容文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
  4. 初级保健皮肤科文凭 - 马来西亚家庭医生医学院
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 65631)
专业会员资格
  1. 会员,美国医学美容学院(AAAM)