Dr Michelle Wong Yee Fong

Dr Michelle Wong Yee Fong

Medikal Estetik
Bahasa
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr Michelle Wong Yee Fong

Dokter Estetika

Kualifikasi
  1. Doktor Kedokteran (M.D.) - Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

List of related clinics/medical centers:


Erufu Care, yang dikenal sebagai MyDoc Asia sebelumnya.