Dr Colleen Lee Lian Poo

Dr Colleen Lee Lian Poo

Medikal Estetik
Bahasa
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr Colleen Lee Lian Poo

Dokter Estetika

Ini aspirasi saya untuk meningkatkan kilauan pada orang, membawa keluar yang terbaik dan memancarkan kepercayaan diri mereka.

Kualifikasi
  1. Doctor of Medicine (M.D.) - University of Science Malaysia, Penang, Malaysia
  2. Diploma in Aesthetic Medicine - American Academy of Aesthetic Medicine (AAAM)
  3. Diploma in Dermatology - Thailand
Erufu Care, yang dikenal sebagai MyDoc Asia sebelumnya.