Dr. Annie Lem Mei Sian

Dr. Annie Lem Mei Sian

Pergigian
Bahasa
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr. Annie Lem Mei Sian

Dokter Gigi

Kualifikasi
  1. Doktor Bedah Gigi - Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Pendaftaran Profesional
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 6563)
Keanggotaan Profesional
  1. Anggota, Asosiasi Gigi Malaysia (MDA)
  2. Anggota, Malaysian Aesthetic Dental Association (MAAD)