Dr Abby Lee Lai Kah

Dr Abby Lee Lai Kah

Medikal Estetik
Bahasa
  • English
  • Malay
  • Mandarin

Dr Abby Lee Lai Kah

Dokter Estetika

Bertujuan untuk cantik di dalam dan luar.
Kualifikasi
  1. Doktor Kedokteran (M.D.) - Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  2. Magister Kesehatan Masyarakat (MPH) - Universitas Malaya, Malaysia
  3. Diploma dalam Pascasarjana Diploma dalam Kesehatan Kerja - Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Pendaftaran Profesional
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 29473)