Dr. Yong Zhi Yong

Dr. Yong Zhi Yong

医学美容/微整形
皮肤科
语言
  • 英语

Dr. Yong Zhi Yong

医学美容医师

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 新加坡国立大学(NUS)
  2. 家庭医学文凭 - 新加坡国立大学(NUS)