Dr. Toh Li-Kwan

Dr. Toh Li-Kwan

医学美容/微整形
皮肤科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Toh Li-Kwan

医学美容医生

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 马六甲马尼帕尔医学院
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 52991)
医生位址

5.0 基于 8 个评论
医生时间表
星期日:
Off
星期一:
10:00 - 19:00
星期二:
10:00 - 19:00
星期三:
10:00 - 19:00
星期四:
10:00 - 19:00
星期五:
10:00 - 19:00
星期六:
09:00 - 18:00
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia