Dr Stephen Cheng Lii Yeong

Dr Stephen Cheng Lii Yeong

医学美容/微整形/抗老化
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Stephen Cheng Lii Yeong

医学美容/微整形医生

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 马来西亚国际医药大学 (IMU)
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 50179)