Dr. Sii Sik Liong

Dr. Sii Sik Liong

医学美容/微整形
皮肤科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Sii Sik Liong

医学美容医师

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 伦敦大学
专业会员资格
  1. 会员,英国伦敦皇家内科医学院