Dr. Norrazian binti Baharum

Dr. Norrazian binti Baharum

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语

Dr. Norrazian binti Baharum

高级牙科医生

高级牙科医生
特别兴趣:根管治疗,牙冠和牙桥托,牙科美容
任职资格:DDS(UKM)

医疗专业资格
  1. 牙外科博士 - 马来西亚国民大学(UKM)
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 3359)