Dr Ng Peck Kee

Dr Ng Peck Kee

医学美容/微整形
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Ng Peck Kee

医学美容/微整形医生

对美的喜爱取决于品味,对美的创造取决于技术。

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - Ireland
  2. 医学美容文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 49333)
专业会员资格
  1. 会员,美国医学美容学院(AAAM)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia