Dr Jason Ho Wen Kee

Dr Jason Ho Wen Kee

医学美容/微整形
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Jason Ho Wen Kee

医学美容/微整形医生

在现实生活里,美丽是自信的资本,外貌的重要性超乎你的想象。在Dr. Ko Clinic,我们拥有多样化的产品、完善的科技,为您带来个性化的服务。

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 马六甲马尼帕尔医学院
  2. 医学美容科文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
  3. 医学美容文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 48713)
专业会员资格
  1. 会员,美国医学美容学院(AAAM)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia