Dr. Jagjeet Singh

Dr. Jagjeet Singh

整形外科
语言
  • 英语
  • 印地语
  • 日语
  • 马来语
  • 华语
  • 印度语

Dr. Jagjeet Singh

塑料和重建与美容整形外科医生顾问

医疗专业资格
  1. 医学博士 - 加拿大阿尔伯塔大学
  2. 整形外科硕士学位 - 马来西亚理科大学
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 41743)
  2. National Specialist Register (NSR), Malaysia (No. 131662)

List of related clinics/medical centers: