Dr. Chin Chang Hooi

Dr. Chin Chang Hooi

医学美容/微整形
语言
  • 广东话
  • 英语
  • 客家
  • 马来语
  • 华语

Dr. Chin Chang Hooi

医学美容医生

医疗专业资格
  1. 医学博士 - 俄罗斯库尔斯克州医科大学(KSMU)
  2. 马来西亚医学美容证书课程(MAC) - 马来西亚美容医疗解决方案 (EMS)
  3. 初级护理皮肤科文凭 - 马来西亚家庭医生医学院
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 63211)
专业会员资格
  1. 会员,国际皮肤病学会(ISD)