Dr. Bob John

Dr. Bob John

医学美容/微整形
语言
  • 广东话
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Bob John

医学美容医生

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 爱尔兰国立大学(NUI)
  2. 抗衰老,再生医学和医学美容硕士学位 - 马来西亚思特雅大学 (UCSI 大学)
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 51984)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia